Biografije učesnika

Dr Senad Softić rođen je 1963. godine. Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru naučnog područja Menadžment i organizacija. Doktorirao i magistrirao je na istom fakultetu na temu Kriznog menadžmenta. Autor i koautor je 16 knjiga i monografija, te autor i kooautor brojnih naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima, zbornicima, seminarima i simpozijima. Za knjigu “Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovni” dobitnik je nagrade Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje na XXIII Međunarodnom sajmu knjiga i učila i XI Bijenalu knjige, Sarajevo 2011. Utemeljitelj je Master studija “Krizni menadžment” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Zagreb. Dio svoje profesionalne karijere proveo je u okviru Ekonomskog instituta Sarajevo i Instituta za organizaciju i ekonomiku Sarajevo gdje je radio kao istraživač i konsultant te na taj način, kroz realizaciju preko 150 istraživačkih i poslovnih projekata iz oblasti makro i mikro ekonomije, stekao veoma bogato konsultantsko iskustvo. Posjeduje veoma značajne kompetencije vezane za monetarnu ekonomiju, finansije i bankarstvo koje je sticao dugogodišnjim radom u upravljačkim tijelima Investicijske, kasnije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Aktuelni je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, od augusta 2015. Posjeduje bogato međunarodno iskustvo, te je član nekoliko međunarodnih tijela u oblasti monetarne politike i menadžmenta. Izdvaja se članstvo u Savjetodavnoj grupi Europskog fonda za Jugoistočnu Europu. U periodu od 2015. do danas učestvovao, kao uvodničar, izvjestilac i panelista, u brojnim međunarodnim konferencijama u organizaciji međunarodnih finansijskih institucija (Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Europska centralna banka, EBRD i druge) u zemlji i inostranstvu. Postignuća Centralne banke Bosne i Hercegovine za vrijeme mandata Guvernera dr. Softića ogledaju se u priznanjima i pozitivnim ocjenama rada i rezultata od strane Međunarodnog monetarnog fonda, Europske centralne banke, Europske komisije. Centralna banka Bosne i Hercegovine je 2017. dobila prestižnu nagradu od međunarodnog časopisa Capital Finance International za najbolje upravljanje centralnom bankom u Centralnoj i Istočnoj Europi. Rezultati njegovog rada kao guvernera CBBiH su prepoznati od stručne i šire javnosti za što je dobio više priznanja i nagrada: Menadžer godine BiH u oblasti finansija, 2017.; Ličnost godine - Večernjakov pečat za javnu upravu, 2020.; Zlatni BAM za doprinos finansijskoj stabilnosti u BiH, 2020.

Nj. E. Margret Uebber (62) prvo je upisala Višu srednju službu na Akademiji za vanjske poslove u Bonnu, Njemačka. Nakon završene obuke raspoređena je u njemačka veleposlanstva u Otavi, Budimpešti, Damasku i Bangkoku, nakon čega je ušla u Višu službu na Akademiji za vanjske poslove u Bonnu. Od 1994. do 1997. bila je aktivna u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova prije nego što je postala zamjenica šefa misije u njemačkom veleposlanstvu u Skoplju gdje je kasnije radila u Uredu ravnatelja visokog predstavnika pri EU. Sljedeće tri godine provela je u Stalnoj misiji pri OSCE-u u Beču, da bi se vratila u Federalno ministarstvo vanjskih poslova u Berlin. Zatim je dodijeljena njemačkom veleposlanstvu u Pekingu prije nego što je postala šefica odjela u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu. Godine 2016. imenovana je njemačkom veleposlanicom u Ašgabatu. Na dužnost veleposlanice u BiH stupila je u julu 2019.

Christine Toudic, ambasadorica Francuske u BiH predala je akreditive vlastima Bosne i Hercegovine 17. novembra 2020. Rođena je 19. januara 1964. godine. Diplomirala je na Francuskom Institutu za političke studije i obavljala je više funkcija u Ministarstvu za vanjske poslove. Svoju diplomatsku karijeru je započela 1987. u Centralnoj upravi za srednju i istočnu Evropu da bi 1990. Počela raditi u kabinetu dravnog ministra spoljnih poslova. Godine 1993. prelazi u Službu za protokol i ceremonijal gdje ostaje do 1996. godine kada odlazi u Qvebek kao zamjenica generalnog konzula. Od 2000. je prva sekretarka a zatim druga savjetnica u Francuskoj ambasadi u Havani gdje ostaje do 2004. godine kada je imenovana za pomoćnica zamjenika direktora za dekoncentraciju (budžet i finansije) u Centralnoj upravi. Na ovoj funkciji ostaje do 2008. U periodu april- juni 2007. radi kao revizorka u Diplomatskom institutu. Od 2008. do 2012. godine obavlja dužnost zamjenice direktora za državne i administrativne poslove (nekretnine i logistiku). Svoju diplomatsku karijeru nastavlja 2012. kao generalna konzulica u Madridu, zatim od 2016. kao ambasadorica Francuske u Crnoj Gori odakle u novembru 2020. dolazi u Sarajevo kao ambasadorica Francuske u BiH. Za svoje zasluge dobila je počasna odlikovanja Francuske, imenovana je Vitezom Reda Legije časti i Vitezom nacionalnog reda. Ambasadorica Toudic osim engleskog, španskog, ruskog i italijanskog jezika govori i naš BHS jezik.

Hanan Nanić novinarka je na Al Jazeeri Balkans od 2018. Prati i istražuje globalne političko- društvene izazove koji se prelijevaju na regiji Zapadnog Balkana. Do sada je uradila više od 200 TV priča o temama globalnih sukoba, migracija, izbora, društvenih pokreta i ekonomskih previranja. Poseban fokus ima u kreiranju intervjua s globalnim i regionalnim liderima kroz odjel Current Affairs na Al Jazeera Balkans TV mreži. Magistar je međunarodnih odnosa na Utrecht University i politologije na Sveučilištu u Zagrebu, kroz koje se bavila globalnim političkim procesima, s posebnim fokusom na geopolitičku analizu sukoba na Bliskom istoku. 2021. na AJB DOC Film Festivalu je vodila Q&A sesije sa svjetskim redateljima i producentima.

Andras Lakatos je trgovinski ekonomist i bivši trgovinski diplomata. Više od 5 godina je bio mađarski pregovarač u okviru Urugvajskog kruga pregovora za brojna područja politika, uključujući usluge, poljoprivredu, investicijske mjere te subvencije i mjere trgovine, a zatim je bio prvi šef stalne misije Mađarske pri WTO-u. Takođe je aktivno sudjelovao u pretpristupnim pregovorima Mađarske u EU. Posljednjih šesnaest godina obavljao je vodeće uloge kao viši savjetnik za trgovinsku politiku, trgovinske pregovore i međunarodno trgovinsko i investicijsko pravo za vlade, preduzeća i projekte finansirane od strane multilateralnih donatora u više od 20 zemalja u Africi, Evropi, Aziji i Pacifiku. Između ostalog, radio je kao savjetnik za vladu Vijetnama u provođenju ASEAN Sporazuma o sveobuhvatnom ulaganju (ACIA), vladu Vanuatua u pripremi članstva u WTO-u i osmišljavanju strategije nakon pristupanja WTO-u, a nedavno je vodio tim, koji je za Komisiju Afričke unije, pripremao Strategiju i plan za stvaranje jedinstvenog afričkog tržišta za energetski efikasne uređaje i opremu. Trenutno je vođa tima višegodišnjeg projekta iz oblasti trgovine za Bosnu i Hercegovinu „EU4TRADE“ koji finansira EU. Nalazi se na Indikativnoj listi panelista za rješavanje vladinih i nevladinih sporova WTO-a kao stručnjak za trgovinu robom i trgovinu uslugama. Andras Lakotos je diplomirao ekonomiju sa specijalizacijom iz međunarodne trgovine na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti, Mađarska. Pored maternjeg mađarskog jezika, tečno govori engleski i francuski.

Ahmet Egrlić, rođen 27. oktobra 1971. godine, nastanjen je u Ključu, Bosna i Hercegovina. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Tokom dogogodišnje uspješne karijere obnašao je rukovodeće funkcije u nekoliko različitih institucija među kojima je Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u Vladi Unsko-sanskog Kantona, te Javno preduzeće “UKUS” i Javno komunalno preduzeće “RAD” Ključ. U mandatnom periodu 2014.-2018. g. Egrlić je bio zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog Kantona. U junu 2013. godine, gospodin Egrlić je izabran za predsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, te je na izborima održanim u junu 2018. godine reizabran na funkciju predsjednika za mandatni period 2018.-2022. Od 2017.godine član je Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, te je dva mandata bio član Upravnog odbora Eurokomore. Obnašajući navedene funkcije, g. Egrlić je stekao zavidno iskustvo kada je u pitanju unapređenje regionalne saradnje i ekonomskih prilika, te je dao značajan doprinos jačanju imidža Bosne i Hercegovine. Oženjen je i otac je četvoro djece.

Nedžad Gušić član je Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo za korporativno bankarstvo. U bankarskom sektoru radi od 2007. godine. Bogato radno iskustvo sticao je u internacionalnim finansijskim institucijama gdje je obavljao poslove rukovodioca u segmentu za investicije i finansijski menadžment, direktora direkcije za razvoj i koordinaciju u sektoru Corporate i rukovodioca u segmentu za poslovanje sa srednjim preduzećima. Obrazovanje je stekao u Sjedinjenim Američkim Državama, North Carolina-Catawba College, ekonomski fakultet sa specijalizacijom u razvoju poslovanja. Titulu magistar menadžmenta i Master of Business Administration - MBA stekao je na Sarajevskom univerzitetu u saradnji sa Griffith College, Irska i Notthingham University, Engleska u oblasti razvoja internacionalnog poslovnog upravljanja. Tokom karijere bio je angažovan u nadzoru investicijskih fondova, te kao gost predavač na univerzitetima iz oblasti bankarstva. Stalni je predavač na BBI Akademiji. U izboru stručnog časopisa „International Business Magazine“ sa sjedištem u Dubaiju, čiji je ekspertni žiri ocjenjivao kandidate i uspješne poslovne strategije iz cijelog svijeta, Nedžad Gušić je dobio priznanje „Best Corporate and Investment Banker Bosnia and Herzegovina 2021”. Priznati je stručnjak u oblasti akvizicija i spajanja preduzeća, investicijskog i transakcijskog bankarstva, talent managementa i razvoja kadrova, te liderstvu. Tečno govori tri svjetska jezika.

Amir Softić je CEO, CRO i CFO u Sparkasse Bank BiH sa više od 20 godina iskustva u bankarskom sektoru, primarno u oblasti upravljanja rizicima. Tokom svoje karijere bio je zadužen za implementaciju sveobuhvatnog programa sanacije rizika i novih bankarskih regulativa. Uporedo sa svojim redovnim poslom, već više od četiri godine, Amir je bio Predsjednik udruženja profesionalnih risk menadžera BiH i gost predavač na Bankarskoj akademiji na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je 2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sa temom: EU regulatorni bankarski sistem i poslovni ciklus u BiH.

Ministar spoljnje trgovine i ekonomksih odnosa, Staša Košarac je rođen 19.marta, 1975. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 2014. godine je diplomirao na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment u Beogradu. Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). 23.decembra 2019.godine je imenovan Ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prvu javnu fuknciju je obavljao kada je imao 25 godina kao odbornik u Skupštini opštine Višegrad. 2004. godine osvaja mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dvije godine kasnije postaje predsjedavajući Kluba srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Od 2010. godine vrši istu dužnost u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od 2013. do 2014.godine bio je predsjedavajući Doma. Na opštim izborima 2014. godine osvaja direktan poslanički mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 2018. godine ponovo osvaja mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem je obavljao dužnost predsjedavajućeg Kluba poslanika SNSD-a. Ovu dužnost u ovom zakonodavnom tijelu je obavljao sve dok nije imenovan Ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH po uspostavljanju Savjeta ministara BiH. Za rukovodioca Tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske je izabran odlukom Vlade Republike Srpske u januaru 2010. godine. Živi u Istočnom Sarajevu.

Krassimir Y. Nikolov je od septembra 2018. godine šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH. U januaru 2010. godine se pridružio Glavnom direktoratu za vanjske odnose Evropske komisije u Briselu, a kasnije je prebačen u novoosnovanu Evropsku službu za vanjsko djelovanje (EEAS). Početkom 2017. godine, počeo je raditi kao zamjenik šefa Odjela „Migracije i ljudska sigurnost” u EEAS-u nakon što je bio zamjenik šefa Odjela „Bliski istok 2” (2016-2017.). Prije toga je bio odgovoran za političke odnose između EU-a i Rusije (2014-2016.) i za bilateralne odnose EU-a i Izraela (2010-2014.). Prije nego što je postao dužnosnik EU-a, učestvovao je u razvoju bugarske vanjske politike na nekoliko projekata vezanih za EU radeći sa ministrima iz različitih vlada - Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Bugarske s Ilkom Eskenazijem u periodu 1993-1994. godine, Evropskoj konvenciji i komunikaciji o pristupanju Bugarske EU sa Meglenom Kunevom između 2000-2003.godine, sinergiji Crnog mora sa Ivaylom Kalfinom u periodu 2006-2008. godine. Bio je član predsjedničkog Savjetodavnog vijeća za evroatlantske integracije (2001-2006.). Paralelno s tim, kao profesor evropskih politika na Jean Monnet univerizetu, predavao je na kursevima o integraciji u EU na univezitetima u Bugarskoj, Grčkoj, Belgiji, Francuskoj, Rusiji i Norveškoj te napisao više od 80 recenziranih publikacija. Od 1993 do 2009. godine, obavlja je dužnost glavnog sekretara Bugarskog udruženja za studije evropske zajednice (BECSA).

Robert Čoban rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Strömquist uposlena je u Ministarstvu vanjskih poslova Švedske od 1999. godine i posjeduje iskusto rada u periodu dužem od 20 godina na pitanjima vanjske i sigurnosne politike, izrade politika Evropske unije i Ujedinjenih naroda, izgradnje države, održanja mira i prevencije konflikta. Radila je za Evropsku uniju, Ujedinjene narode i Ministarstvo vanjskih poslova Švedske u glavnim sjedištima u Briselu, New Yorku i Stockholmu, kao i na području Zapadnog Balkana i Bliskog istoka. To uključuje rad na pozicijama direktorice za jugoistočnu Evropu i proširenje Evropske unije u Ministarstvu vanjskih poslova Švedske, zamjenice šefa misije u Generalnom konzulatu Švedske u Jerusalemu, savjetice u Uredu generalnog podsekretara za mirovne operacije u Sekretarijatu Ujedinjenih naroda u New Yorku, specijalne savjetice Međunarodnom civilnom predstavniku / Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini, te desk oficira za Srbiju i Crnu Goru u Sekretarijatu Vijeća Evropske unije u Briselu

Kao ambasador SAD u Bosni i Hercegovini, Eric Nelson vodi aktivnosti Vlade SAD usmjerene na unapređenje partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom na polju bezbjednosti, privrednog rasta, borbe protiv korupcije i jačanja vladavine prava. Kroz podršku aktivnostima građana u sferi reformi i napretka Bosne i Hercegovine ambasador Nelson se zalaže za korištenje domaćih resursa i snaga. Kao jedan od viših zvaničnika Ministarstva inostranih poslova, u rangu ministra savjetnika, ambasador Nelson obavljao je dužnosti zamjenika izvršnog sekretara i direktora Izvršnog biroa pri Izvršnom sekretarijatu, gdje je bio na čelu timova za podršku državnom sekretaru i rukovodećim službenicima Ministarstva i njihovim kabinetima. Između ostalog, ambasador Nelson obavljao je i dužnost direktora Kancelarije za e-diplomatiju pri Birou za upravljanje informacionim resursima, bio je zamjenik šefa misije u Kosta Riki, te generalni konzul u Minhenu. Diplomatsku karijeru započeo je 1990. godine i od tada je službovao u Islamabadu, Milanu, Meksiko Sitiju, Frankfurtu i Santo Domingu, a u Vašingtonu je radio pri Birou za administraciju. Tokom karijere više puta je nagrađivan za uspješno rukovođenje, između ostalog, dodijeljene su mu i nagrade za doprinos u inovativnom korištenju informacionih tehnologija u Ministarstvu inostranih poslova, te nagrade Superior Honor i Meritorious Honor. Magazin Fedscoop ga je 2014. godine proglasio jednim od četrnaest vodećih vizionara u korištenju informacionih tehnologija u saveznoj vladi. Karijeru u državnoj službi otpočeo je kao volonter za Peace Corps u Liberiji. U periodu 2013-2014. godine, pohađao je Seminar XXI Centra za međunarodne studije pri Institutu za tehnologiju u Masačusetsu. Na Univerzitetu Rice stekao je diplomu inženjera hemije, a diplomu magistra poslovne administracije na Univerzitetu Texas u Ostinu. Eric tečno govori talijanski, španski i njemački jezik, a uči i bosanski jezik.

Peter Tabak je ekonomski savjetnik specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini. Prije nego što je preuzeo svoju sadašnju ulogu, bio je pomoćnik direktora i vodeći regionalni ekonomist za zapadni Balkan u EBRD-u. Prethodno je radio na razvoju finansijskog tržišta u okviru EBRD-ove Inicijative za lokalne valute i tržište kapitala. Ranije je bio voditelj odjela za finansijsku stabilnost u Nacionalnoj banci Mađarske, odgovoran za makrobonitetnu regulaciju i analizu mađarskog finansijskog sistema, uključujući testiranje otpornosti banaka na stres. Takođe je obavljao visoke pozicije u vezi ekonomske politike u Uredu premijera i Ministarstvu finansija u Mađarskoj. Mađarski državljanin, Peter Tabak diplomirao je finansije i ekonomsku teoriju na Univerzitetu ekonomskih nauka u Budimpešti. Takođe posjeduje MBA stečenu na INSEAD-u, Francuska.

Sanja Ribar je Senior menadžer u odjeljenju za poslovno savjetovanje sa više od 9 godina iskustva. Vodi tim sa više od 15 profesionalaca fokusiranih na pružanje podrške klijentima u poslovnoj transformaciji, digitalnoj agilnosti i otpornosti u novom poslovnom okruženju. Specijalizovana je za projekte poslovne transformacije i poboljšanja učinka u različitim oblastima: nabavka, finansije, interno upravljačko izvještavanje i upravljanje. Sanja vodi projekte za optimizaciju operativnih modela i unapređenje procesa kao i redizajna poslovnih procesa za mala i srednja preduzeća, sarađujući sa liderima odjeljenja nabavke, finansija i računovodstva. Sanja je istaknuti stručnjak u Telekom industriji, te je vodila projekte ekonomskog modeliranja, troškovnog modeliranja, scenario analize i regulatornog izvještavanja. U toku svoje karijere Sanja je sarađivala i sa velikim i sa malim i srednjim preduzećima iz različitih industrija (proizvodnja, pharma), te međunarodnim finansijskim institucijama (EBRD, UNDP).

Marina Riđić je televizijska novinarka, komunikacijska ekspertica i feministkinja. Od 2011. je dio tima Aljazeera Balkans gdje je do sada je realizovala preko 3000 emisija, intervjua, diskusija i specijalnih programa uz poseban fokus na političke teme- kampanje, izbore, demonstracije, sukobe. Uz novinarski rad, Marina je konsultantkinja na brojnim međunarodnim projektima gdje kreira komunikacijske strategije i zagovaračke kampanje u oblastima rodne jednakosti, liderstva djevojaka i žena, osnaživanja ranjivih kategorija i promocije razvojnih projekata. Dobitnica je Fulbright stipendije za profesionalno usavršavanje pa je provela deset mjeseci na Arizona State University, Walter Cronkite školi za novinarstvo i masovne komunikacije u Phoenixu, gdje je istraživala razvoj digitalne publike i novih strategija u američkoj političkoj komunikaciji.

 

Matt Field imenovan je za ambasadora Njenog Veličanstva u Bosni i Hercegovini u avgustu 2018. Matthew je ranije bio na brojnim političkim pozicijama u inostranstvu, otkako se pridružio diplomatskoj službi 2003. godine. Bio je politički savetnik i šef političke i sigurnosne grupe u Britanskoj ambasadi u Braziliji, gde je nadgledao rad osoblja ambasade i realizaciju projekata iz pet različitih departmana britanske vlade. U Misiji EU u Skoplju radio je kao politički savetnik specijalnog predstavnika EU te je sarađivao sa političkim strankama i organizacijama civilnog društva. Bio je, takođe, i šef EU i političkog tima u britanskoj ambasadi u Zagrebu, radeći na pregovorima o pristupanju Hrvatske EU. Nedavno je postavljen za višeg savetnika i šefa političkog departmana u kancelariji specijalnog predstavnika EU u Sarajevu. Matthew je bio zadužen za nekoliko različitih aktivnosti u Kancelariji za spoljne poslove, pitanja komonvelta i razvoja u Londonu, uključujući odnose između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine, vođenje olimpijske saradnje između Ujedinjenog Kraljevstva i Brazila, koordinaciju sa EU vezano za bliskoistočni mirovni proces, saradnju između Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela i strateško upravljanje resursima. Pre nego što je postao diplomata, radio je za međunarodnu razvojnu humanitarnu organizaciju Oxfam i Organizacioni komitet Svetskog prvenstva u fudbalu u Japanu 2002. godine. Matthew je diplomirao teologiju, magistrirao japanske studije i poslovnu administraciju, a bio je i student na Erasmus razmeni u Švedskoj. Strastveni je filmofil i oduševljen je što živi u sedištu svetski poznatog Sarajevskog filmskog festivala. Takođe voli da bude aktivan, igra fudbal, pliva i bavi se snowboarding-om te se nada da će posetiti prelepe planine i jezera u Bosni i Hercegovini. Oženjen je Martinom sa kojom ima dva sina.

Kemal Selmanagić je rođen u Sarajevu 1978. godine. U Sarajevu završava osnovnu školu i gimnaziju, a zatim diplomira na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Međunarodna ekonomija. Na čelu je uspješne bosanskohercegovačke firme R&S d.o.o. Sarajevo. U svojoj dugogodišnjoj menadžerskoj karijeri, usavršio se u području menadžmenta, organizacije, poslovnog odlučivanja, nabavke, distribucije, te biznis planiranja. Kroz 25. godina iskustva, učestvovao je u stvaranju jedne od vodećih B2B distributerskih kompanija, te je direktno involviran i upoznat sa svim izazovima bh. privrede. Izuzetno cijeni timski rad, koji je ključ uspjeha svakog menadžera, a filantropija je dio poslovne politike firme na čijem je čelu. Kemal Selmanagić je dobitnik priznanja BH Business Awards 2012, u kategoriji Top mladi menadžeri, a u ime firme R&S d.o.o. više godina za redom mu je dodijeljena nagrada "Dobro" za filantropiju fondacije Mozaik. Oženjen je, otac dvoje djece.

Sandrine Friscia je francuska državljanka italijanskog porijekla. Njezina je karijera uglavnom bila usmjerena na investicione projekte izvan Evropske unije. Godine 2011. imenovana je službenicom za praćenje u Evropskoj investicionoj banci (EIB) u Luksemburgu. Radila je u Europskoj Investicionoj banci u Luksemburgu više od 16 godina na različitim funkcijama, od praćenja implementacije projekata izvan Evropske unije, uglavnom u Africi ali i u Aziji, do upravljanja povjereničkim fondovima za dobrobit zemalja istočnog i južnog susjedstva. Prije nego se pridružila EIB-u, bila je odgovorna za istraživanje tržišta u jednoj distributivnoj kompaniji u Francuskoj. Godine 2019. postala je predstavnica EIB-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kako bi provodila aktivnosti koje finansira EIB-a u ove dvije zemlje. Evropska investiciona banka je institucija Evropske unije za dugoročne zajmove osnovana 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Kao "banka vođena politikom" čiji su dioničari države članice Europske Unije, EIB koristi svoje finansijske operacije za postizanje evropskih integracija i socijalne kohezije. EIB je najveći svjetski multilateralni zajmodavac i najveći davatelj finansijskih sredstava za zaštitu klime.

Emir Đikić je studirao na Moskovskom državnom univerzitetu gdje je diplomirao i magistrirao ekonomiju. Radio je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gdje je sudjelovao kao član pregovaračkih timova za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA sporazumu i pristupanju Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. 2003. godine nastavlja svoju karijeru u privatnom sektoru kao konsultant, uglavnom kroz pružanje podrške Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Gospodin Đikić je takođe bio aktivno angažovan u nevladinim organizacijama, budući da je bio član Upravnog odbora Transparency Internationala od 2001. do 2008. godine i predsjednik Upravnog odbora od 2008. do 2015. godine. Gospodin Đikić je imenovan za direktora Sekretarijata CEFTA-e od strane Zajedničkog odbora CEFTA-e u maju 2017.godine. Gospodin Đikić tečno govori engleski, francuski i ruski jezik. Razveden je i otac jednog djeteta.

Gospođa Steliana Nedera je imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine. Prije svog angažmana u BiH, gospođa Nedera je radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji (od 2014. do 2019. godine), na Kosovu* (od 2011. do 2014. godine), i u Kazahstanu (od 2007. do 2011. godine). Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Prije karijere u UNDP-u, gospođa Nedera je od 2000. do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a takođe je od 1996. do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija. Gospođa Nedera je stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Gospođa Nedera je diplomirana pravnica. *Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Željko Marić je rođen 4.2.1972. u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Studirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a diplomski rad odbranio 1998. godine o temi „Ciljevi i instrumenti monetarne politike“. Nakon fakulteta, završio je poslijediplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Finansije, odbranivši magistarski rad 2002. o temi „Održavanje međunarodne likvidnosti u uslovima globalizacije“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Proširenje Evropske monetarne unije – mogućnosti, prednosti i rizici“ odbranio je 2005. godine. Od završetka fakulteta stalno je zaposlen na Sveučilištu u Mostaru, gdje je u zvanje mlađeg asistenta biran 1998. godine, zvanje asistenta 2002., zvanje docenta 2006., te u zvanje vanrednog profesora 2009. godine. Na Ekonomskom, a povremeno i na Pravnom i Filozofskom fakultetu (odsjeci Politologija i Novinarstvo) Sveučilišta u Mostaru, predavao je kolegije: Osnove ekonomije, Politička ekonomija, Mikroekonomija, Makroekonomija, Ekonomska politika, Narodno gospodarstvo, Međunarodna ekonomija i Međunarodni ekonomski odnosi. Bio je angažovan kao vanjski saradnik na odsjeku visoke poslovne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (akademska 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.) na predmetu Uvod u ekonomiju / Osnove ekonomije. Bio je mentor na više od stotinu diplomskih radova kandidata za sticanje zvanja magistra ekonomije, te predsjednik ili član Komisije za sticanje zvanja magistra nauka i doktora nauka. Napisao je pet knjiga, od kojih dvije, Kratak tečaj ekonomije (2003.) i Međunarodna ekonomija (2008.), kao koautor, a tri, Ekonomska politika male tranzicijske zemlje (2013.), Teorija i politika deviznih tečajeva (2016.) i Povijest ekonomske misli - ekonomske doktrine (2021.), samostalno. Napisao je i oko pedeset naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima s domaćih i međunarodnih konferencija. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na sjednici održanoj 10. avgusta 2021. godine imenovalo dr. Željka Marića za viceguvernera CBBiH, nadležnog za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme, na mandatni period od četiri godine, počevši od 16. avgusta 2021. godine do 15. avgusta 2025. godine.

Sedin Kahriman rođen je 1978. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, a svoje znanje usavršio 2013. godine na istom fakultetu stičući akademsku titulu magistra nauka iz oblasti transportnih i komunikacionih tehnologija. Trenutno je u statusu doktoranta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Poslovnu karijeru je započeo 2005. godine kao pripravnik u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo. Od 2006. godine raspoređen je na radno mjesto stručnog saradnika, a od 2011. godine i na mjesto samostalnog stručnog saradnika u Direkciji za prodaju i podršku Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo. Funkciju pomoćnika direktora Direkcije Sarajevo obavlja od 2012. godine pa sve do polovine 2015. godine, kada je imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja. Na ovoj funkciji ostaje do 2016. godine kada biva imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije i ovom direkcijom rukovodi do 2018. godine. Od decembra 2018. godine uspješno obavlja funkciju generalnog direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) Jasmin Mahmuzić je direktor regulatorne i supervizorske institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Profesionalna karijera g-dina. Mahmuzića obuhvata značajno radno iskustvo u oblasti bankarstva i menadžmenta. Bogato radno iskustvo sticao je radom u poslovnom sektoru, međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, ali i različitim društvenim projektima. Trenutno, gdin. Mahmuzić završava doktorsku disertaciju iz oblasti bankarske supervizije na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i Master of Business Administration (MBA) na Univerzitetu Delaware (SAD). Autor je nekoliko značajnih naučnih i stručnih radova, predavač, aktivni učesnik i govornik okruglih stolova, kao i stručnih konferencija.